Usługi

Usługi księgowe

 • prowadzenie ksiąg handlowych (tzw. pełna księgowość)
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (tzw. uproszczona księgowość)
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego
 • oraz podatku od towarów i usług
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników (CIT, PIT, VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • wyprowadzanie zaległości księgowych
 • reprezentowanie Klienta w kontaktach z urzędami
 • realizacja zleconych płatności na mocy upoważnienia
 • przejęcie wszelkich formalności związanych z kontaktami z biegłym rewidentem, w razie zaistnienia konieczności przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych
 • sporządzanie analiz finansowych
 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości
 • doradztwo w zakresie rachunkowości

Usługi kadrowo - płacowe

 • ewidencja danych kadrowych w systemach kadrowo-płacowych
 • sporządzanie listy płac
 • naliczanie wynagrodzeń
 • obsługa procesu zatrudnienia pracownika
 • zgłaszanie pracowników do ZUS
 • kalkulacja zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami
 • deklaracje ZUS i PFRON
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach, świadectw pracy
 • sporządzanie PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA
 • prowadzenie i administrowanie teczek osobowych pracowników
 • prowadzenie ewidencji urlopowej
 • raportowanie zgodnie z wymaganiami Klienta

Dostosowujemy zakres świadczonych usług do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta. Zapewniamy rzetelność i profesjonalizm naszych usług. Gwarantujemy bezpieczeństwo podatkowe oraz terminowość i prawidłowość rozliczeń. 

Kontakt

 • ul. Mokotowska 4/6 lok. 215
 • 00-641 Warszawa
 • tel./fax: (+48 22) 825 62 59
 • kom. 609 143 811
 • kom. 607 601 942